Main Menu

درمان سرطان لنفوم
30
بهمن

درمان سرطان لنفوم

منتشر شده در مجموعه مقالات درمان سرطان
توسط-کلینیک روشنا

درمان سرطان لنفوم

سرطان لنفوم  از جمله سرطان های رایج در کشور است که شیوع نسبتا بالایی در ایران دارد.این سرطان بعد از سرطان مری بیشترین روند پیشرفت را به خصوص درغرب آسیا دارد.باتوجه به پیشرفت های اخیر توانسته اند برخی سرطان های لنفوم را درمان کنند و باعث بهبود بیماران مبتلا شود.

درمان لنفوم روشهای متعددی دارد، از جمله شیمی درمانی، پرتو درمانی، درمان بییولوژیک، پیوند سلول های بنیادی، جراحی.

که انتخاب راه درمان با توجه به نوع لنفوم ( مثلا لنفوم فولیکولار) ، مرحله بیماری، میزان سرعت رشد سرطان و سن بیمار و عوامل دیگر می تواند متفاوت باشد.

بیماران مبتلا به سندروم هوچکین به خوبی به درمان پاسخ می دهند ولی در سندروم غیر هوچکین به خصوص در نوع کند رشد که هنوز علائمی مشاهده نشده است نمی توان درمان را آغار کرد و باید صبر کرد تا علائم ظاهر شوند که به این نوع درمان انتظار هوشیارانه می گویند و در هنگام بروز علائم احتمالا از روش شیمی درمانی و درمان بیولوژیک استفاده می شود.

درمان سرطان لنفوم

شیمی درمانی:

شیمی درمانی به صورت خوراکی یا تزریقی  انجام می شود که در این روش سلول های سرطانی یا  کشته می شوند یا جلوی رشد و پیشرفتشان گرفته می شود. ماده شیمی درمانی که در ورید تزریق شده یا خوراکی مصرف شده، وارد جریان خون می شود و به تمام سلول های سرطانی در سرتاسر بدن می رسد.ولی اگر شیمی درمانی به صورت تزریق مستقیم در عضو مورد نظر باشد(شیمی درمانی منطقه ای) فقط سلولهای سرطانی آن منطقه را تحت تاثیر قرر می هد.

شیمی درمانی معمولا هر ۲۱ یا ۲۸ روز انجام می شود و هر روز نمی باشد تا بدن در برابر عوارض ناشی آن بهبود یابد.

Adriamycin, Bleomycin, Vinblastin, Dacarbazin) ABVD)  رایج ترین روش شیمی درمانی بیماری هوچکین می باشد وهر ۱۴ روز انجام می شود که ۴ماه به طول می انجامد.

پرتو درمانی: در این روش از اشه X پر انرژی یا سایر تشعشعات برای توقف یا کاهش رشد سلول سرطانی استفاده می شود.

پرتو درمانی به دو روش خارجی و داخلی انجام می شود.در پرتو در مانی خارجی اشعه از بیرون بدن به وسیله دستگاه به بدن تابیده می شود. در پرتو رمانی داخلی ماده رایواکتیو به صورت مهر و موم شده در یک سوزن به طور مستقیم به عضو مورد نظر وارد می شود. پرتو درمانی هر روز و با دوز کم طی چند هفته انجام می شود.

پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان: این نوع درمان در افرادی انجام می شودکه لنفوم آنها دوباره عودکرده یا بیماریشان به روش های درمانی دیگر مقاوم بوده است.

جراحی: به روش لاپاراتومی انجام می شود که در دیواره عضو مورد نظر یک برش داده می شود.  مقدای از بافت برداشته شده و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار ی گیرد. اگر سرطان یافت شد با عمل جراحی (لاپاراتومی) ناحیه یا عضو مورد نظر برداشته می شود.