Main Menu

درمان سرطان بیضه
30
دی

درمان سرطان بیضه

منتشر شده در مجموعه مقالات درمان سرطان
توسط-کلینیک روشنا

درمان سرطان بیضه

سرطان بیضه می تواند در یک یا هردو بیضه بروز کند. به سلولهای سرطانی بیضه ژرم سل (Germ Cell)  می گویند که این نام از سلولهای بافت به همین نام گرفته شده.

سرطان بیضه دارای دو دسته بزرگ  سمینوما(Seminoma)   و غیر سمینوما (Nonseminomatous) می باشد که هردو در مردان جوان شایع تر است ولی نوع سمینوما در افراد مسن هم بروز می کند.این  اگر به موقع تشخیص داده شود در ۹۵%  مواد قابل درمان است.

درمان:

سرطان بیضه دارای سه مرحله است که درمان بسته به میزان پیشرفت ان متفاوت است.

درمان سرطان بیضه

برداشت بیضه از کشالۀ ران (Radical inguinal orchiectomy)  :

این مرحله اولین قدم درمان می باشد که طی عمل جراحی کل بیضه به منظور جلوگیری از اننتشار تومور برداشته می شود.

گاهی به منظور شانس افزایش درمان همراه با جراحی شیمی درمانی و رادیو تراپی نیز انجام می شود.

شیمی درمانی:

شیمی درمانی  برای جلوگیری از رشد بیشتر سلولهای سرطنی انجام می شود و طی آن از یک  یا چند نوع داردی شیمی درمانی استفاده می شود.بشتر داروها در یک دوره دمانی خاص و به صورت وریدی تجویز می شوند.

رادیوتراپی (پرتو درمانی):

در این روش با تابش پرتو اشعه X  به تومور به صورت خارجی از رشد ان جلوگیری به عمل می آید. پرتو درمانی به این صورت است که تابش اشعه از دستگاهی که فرد در زیر آن است به غدد لنفاوی تابیده می شود ( نه بیضه).

پرتو درمانی طی چند هفته و روزانه چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود.

برداشت غده لنفاوی:

با گسترش این سرطان به نواحی لنفاوی در ناحیه شکم گاهی برداشتن غدد لنفاوی توسط پزشک توصیه می شود.بع این جراحی RPLND  می گویند.