Main Menu

مراحل درمان سرطان سینه
30
بهمن

مراحل درمان سرطان سینه

منتشر شده در مجموعه مقالات عمومی سرطان و اخبار
توسط-کلینیک روشنا

مراحل درمان سرطان سینه

سرطان سینه از جمله سرطانهایی است که اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است و این تشخیص مستلزم هوشیاری و چکاپ به موقع افراد است.

سرطان سینه به ۴ مرحله تقسیم می شود که مرحله آن با آزمایش هایی چون ماستكتومي و لامپكتومي که در آن بخشی از بافت پستان برداشته می شود بررسی و مشخص می شود.مرحله اول کاملا قابل درمان است و مراحل دو و سه فرد باید تحت درمان قرار گیرد ولی مرحله ۴ تقریبا غیرقابل علاج است و برای فرد کاری نمی توان کرد.

مرحله ۰:

که سرطان غیر تهاجمی می باشد و تومور فقط در مجاری شیری دیده می شود.

مرحله ۱:

در این مرحله اندازه تومور ۲Cm یا کمتر است و توده معمولا به بافت اطراف سینه و غدد لنفاوی زیر بغل منتقل نشده است. درمان این مرحله ۸۵-۹۰% قطعیست.

مرحله ۲:

 اندازه تومور می تواند ۲-۵cm بوده باشد و به غدد لنفاوی زیر بغل نزدیک شده باشد و یا به آن سرایت کرده باشد.ولی به بافت های دیگر سرایت نکرده است. احتمال درمان و زنده ماندن فرد در این مرحله تا ۵ سال تا ۷۰% است.

مرحله ۳:

خود به ۳ حالت می تواند دیده شود:

در حالت اول اندازه تومر بیش از ۵Cm است که یا هیچ توموری در سینه دیده نمی شود و ۴تا ۹ عدد در غدد لنفاوی زیر بغل یا نزدیک سینه دیده می شود.

در حالت دوم تومور به ناحیه قفسه سینه منتشر می شود که می تواند باعث تورم یا زخم در این ناحیه شود.

در حالت سوم تومور می تواند به هراندازه ای باشد و به بیش از ۱۰ غده لنفاوی برود و به غدد لنفاوی بالا و پایین ترقوه منتشر شد.

مراحل سرطان سینه

سرطان سینه التهابی (Infalmmatory Breast cancer) به سرطانی گفته می شود که تومور به غدد لنفاوی  پوست منتشر شود و باعث تورم و قرمزی پستان شود که فرد احساس گرما در این ناحیه می کند.همچنین ممکن است فرو رفتگی در پوست در این مرحله مشاهده شود که شبیه پوست پرتقال بوده و به آن  peau d’ orange نیز می گویند. درمان این مرحله می تواند با جراحی یا بدون جراحی باشد ولی از این مرحله به بعد درمان سرطان حتما به عمل جراحی نیاز دارد.

احتمال درمان و زنده ماندن فرد در این مرحله ۵۰% است.

مرحله ۴:

این مرحله پیشرفته ترین حالت سرطان است که تومور می تواند به هر اندازه ای باشد و تومور سرطانی به بافتهای دیگر بدن از جمله استخوان ها، بافت ریه، کبد و مغز منتشر می شود.در این مرحله درمان قطعی وجود ندارد و احتمال زنده ماندن فرد ۲۰% است.