Main Menu

فایل صوتی از مصاحبه های خبری
07
اسفند

فایل های صوتی از مصاحبه خبری

منتشر شده در مجموعه imrt
توسط-کلینیک روشنا

----------------------------------

 

 

فایل های صوتی ازمصاحبه های خبری

 

IMRT

 

مصاحبه با آقای دکتر اربابی

 

مصاحبه با آقای دکتر مولانا

 

مصاحبه آقای دکتر دهقان

 

 

 gsadklask