Main Menu

بخش رادیوتراپی

بخش رادیوتراپی

درمانگاه رادیوتراپی اولين قدم در راستای هدف والای خدمت رسانی در حوزه سلامت بیماران مبتلا به سرطان است و اميدوار است بزودی خدمت رسانی در سطوح كاملتری داشته باشد.

خدمات بخش رادیوتراپی

تخریب كامل تومور

پرتو درمانی یا رادیوتراپی ، استفاده از پرتوهای یونساز برای از بین بردن یا كوچك كردن بافتهای سرطانی است. در این روش در اثر آسیب  DNA ، سلولهای ناحیه درمان (بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم غیر ممكن میشود. اگرچه پرتو علاوه بر سلولهای سرطانی به سلولهای سالم نیز آسیب میرساند ولی اكثر سلولهای سالم بهبودی خود را دوباره بدست می آورند.

كوچك كردن تومور یا كاهش علائم آن

هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداكثر سلولهای سرطانی با حداقل آسیب به بافت های سالم است. روش های مختلفی برای پرتو دهی و انتقال اشعه با قدرت نفوذ متفاوت وجود دارد ، علاوه بر این تعدادی از روش های پرتو دهی می توانند بطور دقیق و كنترل شده برای درمان ناحیه كوچكی از بافت بدون آسیب به بافت و اندام های اطراف استفاده شود ، در حالیكه برای درمان نواحی بزرگتر از انواع دیگر پرتو استفاده میشود.

محافظت از بافت های سالم تا حد امكان

در تعدادی از بیماران هدف از درمان تخریب كامل تومور و بعضی كوچك كردن تومور یا كاهش علائم آن است. در هر بیمار طراحی درمان برای محافظت بافت های سالم تا حد امكان انجام می شود. نیمی از بیماران سرطانی پرتو درمانی می شوند. پرتو درمانی ممكن است بصورت منفرد یا همراه با دیگر روش های درمان سرطان (شیمی درمانی یا جراحی) مورد استفاده قرار گیرد حتی در بعضی موارد ممكن است بیش از یك روش پرتودرمانی به كار گرفته شود.

پرتو دهی و انتقال اشعه با قدرت نفوذ متفاوت

علاوه بر این تعدادی از روش های پرتو دهی می توانند بطور دقیق و كنترل شده برای درمان ناحیه كوچكی از بافت بدون آسیب به بافت و اندام های اطراف استفاده شود ، در حالیكه برای درمان نواحی بزرگتر از انواع دیگر پرتو استفاده میشود.

پزشکان متخصص مجموعه