Main Menu

بخش فیزیک

بخش فیزیک

این بخش با بهره گیری از تجهیزات مدرن و نیز دانش روز پزشكان و پرسنل با تجربه، تلاش می كند خدمات پزشكی مورد نیاز بیماران سرطانی را به بهترین شكل ممكن ارائه كند.

خدمات بخش فیزیک

سنجش روزانه ، هفتگی و ماهانه دستگاه ها

راه اندازی دستگاه های رادیوتراپی و براكی تراپی در وضعیت استاندارد و سنجش روزانه ، هفتگی و ماهانه دستگاه ها جهت اطمینان از حسن كاركرد آنها.

طرح درمان برای بیماران

طرح درمان برای بیماران مراجع به بخش رادیوتراپی و نظارت بر كیفیت درمان انجام گرفته بر روی بیمار.

پردازش اطلاعات

تجهیزات مورد نیاز این بخش شامل دستگاه های پردازشگر اطلاعات دریافتی از دستگاه های رادیوتراپی و براكی تراپی و دستگاه های كامپیوتر و پرینتر می باشد.

کنترل روند درمان

پزشكان در حین انجام پرتودرمانی بر روی بیماران در این اتاق حضور یافته و روند درمان را كنترل می كنند.

پزشکان متخصص مجموعه