Main Menu

بخش شیمی درمانی

بخش شیمی درمانی

یكی از سه روش درمانی انواع سرطان ها شیمی درمانی است. در این روش از داروهای Cytotoxic برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. داروهای شیمی درمانی اغلب تزریقی بوده و برخی هم به صورت كپسول یا قرص است.

خدمات بخش شیمی درمانی

از بین بردن سلول های سرطانی

انهدام سلولهای سرطانی با دوزی مشخص از دارو

طرح درمان

طرح درمان و رژیم های شیمی درمانی

درمان سرطان های متاستازی

شیمی درمانی برای درمان سرطان های ثانویه یا متاستازی

برنامه دارویی

ارائه برنامه دارویی قرص ، کپسول و آمپول به بیمار

پزشکان متخصص مجموعه